6. Şəki Lətifələri


İçərişəhərdə bir şəkilinin lotular axşam qabağını kəsib,onun qızıl üzüyünü zorla barmağından çıxardıb qaçırlar.Özlərini bura yetirən milis işçiləri ona deyirlər:
– Əclaflar sənə bu qədər zülm verdilər,bəs niyə haray salıb səs çıxarmadın?
Şəkili qızıl dişlərini onlara göstərib deyir:
– Disuz,hayındı ağzımı açım,habları da çıxartsınlar?

Bir gün dostlardan biri Tahiri evlərinə qonaq aparır.Dostu da görməmiş kimi televizorun pultundan ikiəlli yapışıb başlayır onu dala-qabağa fırlatmağa.Acından sino gedən Tahir dözə bilməyib axır ki dillənir:
– A qaqaş,öyrətmək olmasıno pultu ciyaa tərəf tuşla ki,yimağımızı bir az tez gətirsin.

Bir dəfə Tahiri əli-ayağı çirkli-paslı,üst-başı tozlu-torpaqlı görən qonşuları təəccüblə ondan soruşurlar:
– A qonşu,bu nə sir-sifətdir belə?Hardan gəlirsən bu fasonda?
Tahir cavab verir ki,qavırsannıxdan.Qaynanamı basdırmaxdan.
Qonşuları ona deyirlər ki bəyəm adamı basdıranda belə sir-sifət alırlar?
Tahir zarafatından qalmayıb cavab verir ki,ə adam kimi basdırmağa qoyurdu ki…

Qəbirstanlıqda “əldəqayırma” molla bir oğlanın dədəsinə dua oxuyası olur.Onlardan bir az aralı Mercedes masınının dayandığını görən molla tələm-tələsik oxuduğunu qurtarır.Oğlan molladan o biri oğlanın dədəsinə oxunan duanın niyə uzun-uzadı olduğunun səbəbini soruşduqda o,cavab verir:
– Səən dədaa bir-iki ağız diyəndə başa düşür,amma onun dədəsinə səhərdəndi elə hey döşüyürəm,bir şey anlamır ki,anlamır.

Dəhnəli Əhmədalı kənddən Şəkiyə gələrkən pulunu vermədən avtobusdan düşür.Bu vaxt avtobusun sürücüsü dözməyərək dillənir:
– Ay kişi,bu ehsan deyil ey.Avtobusa minmisən pulu ver də.
Əhmədalı geri qayıdıb,sürücüyə beş manat pul verir.Sürücü pulun qalığını qaytararkən,Əhmədalı başını dik tutub qoy qalsın deyir.Buna mat qalan sürücü pulun qalığının götürülməməsinin səbəbini soruşduqda Əhmədalı cavab verir:
– Hələ maa kənddə kişi diyən olmamışdı.

Qeyd:Lətifələr şəkililərin dediyi sözlər effekti itirməmək üçün deyildiyi kimi,Şəki ləhcəsində yazılmışdır.Ona görə əgər bilmədiyiniz söz və ya ifadə varsa buyurub məndən soruşa bilərsiniz.

Bir gün üzməyi bilməyən biri xamlıq edir üzür düz dənizin ortasına. Başlayır batmaya.Qışıqırır:
– Kömək edin , spasayte… beləcə bildiyi bütün dillərdə qışqırır
Sahildə oturan şəkili qışıqırır:
– Ə dörd öyrənincə bir dənə üzmək öyrənərdin

Hər gün hava haqqında məlumat verən. Şəki radiosu günlərinin birində belə bir “dəqiq” məlumat verir:
– Diqqət, diqqət bəlkə axşamüstü yağış yağdı

Bir bəstəboy şəkili əsgərliyi qurtarır.Anasına məktub yazıb deyir ki gözləyin bəs gəlirəm.Bir nemka da almışam. Anası cavab verirki , səə şumal boyuna qurban evə əliboş gəlmə bax yarayanı olsa birini də dədaaa al.

Evinin böyüklüyü ilə öyünən bir Göynüklü deyir ki, arvadımla ayrı ayrı otaqda qalırıq. Dostu deyir:
– Aaa elə də şey olar? Birdən arvad sənə lazım oldu?
– Fışdılıx çalıyam o da gəliy
– Birdən arvad səni istdi?
– Onda da arvad qapını açıb deyir “hayındı fışdılıx çalan sənsənmi?”

Keçəl Əşrəf öyünərək deyərdə ki, mən çox əlamətdar bir gündə doğulmuşam-dekabrın 31-i.Bunu eşidən qonşusu Tursux İvram dözməyərək dillənir:
– Ə hunnansa, bir gün sonra çıxaydın təki başında bir qoma tük olaydı

Bir gün 3 həkim pəncərədən bayıra baxarkən taytıya-taytıya gedən bir oğlan görüb hərəsi öz mülahizəsini yürüdür.
– Çox heyf cavandır. Yəqin avtomobil qəzasına düşüb.
– Yox yəqin radikulitdir.
– Yox o məncə anadangəlmə şikəstdir.
Beləliklə mübahisə qızışır. Bunu görən oğlan onlara dönüb deyir:
– Üçünüzün də diplomuna haa…Şalvarımı batırmıyım deyə özümü tüz ayaqyoluna çatdırmaq istiirəm

Hacı dayının bir rus qonağı olur.Onu qonşuya sünnət toyuna aparır.Qonaq uşağın kiçik toyunu görüb soruşur:
– A çto yakoy sunnat?
Rus dilində danışa bilməyən Hacı dayı deyir:
– Seyças oni budet rezat a mı budem kuşat

Şəkidə bir dəli olur. Bunun işi gücü rakatka ilə mağazaların, evlərin pəncərəsini sındırmaq olur. Axırda bunu tutub dəlixanaya basırlar. Bir müddət sonra onu ağıllanıb ağıllamadığını yoxlamaq istəyirlər. Deyirlər sənin yanına bir gözəl qız buraxdıq neyləyərsən?Deyir:
– əvvəlcə onun paltosunu çıxardaram.Sonra koftasını, köynəyini sonra yubkasını ən sonda da tumuşunu çıxarıb onun damarını barmağımı keçirib bax belə rakatka edərəm

Bir gün Şəkiyə xarici həkimlər gəlir. Xaricilər deyir:
– Qəribədir xəstəni mədədən müalicə edirik böyrəkdən ölür. Böyrəkdən müalicə edirik ürəkdən gedir.
Şəkili həkim deyir:
– Ə siz dalda qalmusuz. Biz xəstə nədən müalicə ediriksə elə hunnan da ölür

Bir gün Maşağ İsfəndiyardan soruşurlarki :
– Arvadından razısan?
Deyir:
– Niyə razı olmuyum.Gündə 100 dəfə çağırıram bəli deyir amma hələ də gəlmiyib

Qonşu gonşuya keçib gorür ki, ev sahibinin kiçik qızı metbexde meşğuldur.-A qızım, seni yiyim, hayındı orda nağarırsan?-Xörek bişirirem, a xala.-A seni de yiyim, sen bişiren xöreyo da!

Qızın atası o biri otaqdan dillenir:

-A qonşu, qızı yiyirsen yi, amma xöreyde işin olmasın!

Şəkidə bir evə qonaq gəlir!Ev yiyəsi qonağa evi gəzdirir.Bax habra qonağ otağı,Habıra yatağ otağı,habra zəhləm getmiş qaynanamın otağı,habra da metbexdi…..Qonaq deyir:-Ay bacı bəs padişah piyada gedən yer haradı?Şəkili deyir habdeeee habrda ağzoo içindədi.

Şəkili avtobusla Bakıya gəlməyə hazırlaşır.2 mərtəbəli avtobusda yuxarıda sadəcə 1 boş yer qaldığına görə dostlardan biri aşağıda sürücünün yanında əyləşməli olur.Nəhayət onlar Bakıya çatırlar.Aşağıda əyləşən dost görür ki,o biri dostu özünü pis hiss edir,rəngi də qaçıb.Dərhal soruşur :
-” Ha sənin cözoo yiyim.Nə oluddu ???” ..Dostu deyir :
– ” Haindi bir diyan görax…Sizin avtobusda şofer vardı ??? ” … dostu cavab verir :
-“hə ne olufdu ki ” …digər Şəkili :
-“Haa indi Şəkidən Bakıya gələnə qədər ürək göbəyimi yemişəm.bizim avtobusda şofer yox idi ”

Şəkidə qənd problemi olur.Camaata ancaq həftədə 1 dənə qənd düşür.Hər ailəyə 1 ədəd qənd paylayırlar.camaat bilmir ki,nə etsinlər.Gedirlər Hacı dayının yanına.Problemi danışırlar.Hacı dayı bir az fikirləşir sonra deyir :
-” Siz belə edin.Evdə çay içəndə ailənin hamısı 1 stol başına keçsin.Yuxarıda qəndi ip bağlayıb aşağı sallayın.Hamı qəndə baxıb çay içsin “…

Bir gün bir neçə Bakılı Şəkiyə gəzməyə gedir.Onlar yolda gedərkən eşşəyin üstündə gedən bir şəkiliyə rast gəlirlər.Və şəkili ilə məzələnmək istəyi ilə ondan sorunçurlar.Qardaş bəlkə benzinin ola bizimki qurtarıb Şəkili eşşəkdən düşür və eşşəyin quyruğunu qaldırıb baxır sonra isə qonaqlar tərəfə çevrilib deyir…….
__Yox qardaş,Mənimkinin də Daççiki 0(sıfır) göstərir.

Bilənlər bilir bilmiyənlərdə bilər hər halda Şəkinin kəndlərindən biri də Dəhnə kəndidi.Bir gün Dəhnəli Bakıdan Dəhnəyə gəlmək istəyir və bilet tapa bilmir.Yerlisi Yəni digər dəhnəli gəlib bikef yerlisini görüb deyir ay yerri sən hələ aləmnən bi xəbərsən ayə bilmirsənki Bakıdan Şəkiyə əyriplan uçur?
Özüdə 1 saata istədiyin yerə çatdırır.Nəysə Dəhnəli yerlisinin köməyi ilə Baki şəki təyyarəsinə minir.Təyyarə havaya qalxıb Dəhnə kəndinin üstündən keçəndə Dəhnəli gəlib pilotun yanına deyir qardaş əriplanı habu doqqazda saxla mən düşüm.

Bir dükançı həmişə piti bişirib, yeməyini dükanda yeyərmiş. Bir gün bu, piti yeyəndə dükana bir neçə tanış adam gəlir. Dükançı ağızucu onları da dəvət eləyir. Müştərilər süfrə qırağında əyləşib başlayırlar yeməyə.
Pitinin suyunu yeyib qurtaran kimi dükançı:
-Bu da dədəmə qalsın. – deyib pitinin ətini götürür.

***************************************************************************
Qarınqulu ehsanda o qədər yeyir ki, tərpənə bilmir. Qonşuları bunu araba ilə evinə aparmalı olurlar. Qarınqulu gözünü açıb göydə ulduzları görür və arabaçıdan soruşur:
-Orada nə yığıncaqdır?
Arabaçı deyir:
-Orada da ehsan verilir.
Qarınqulu:
-Onda arabanı ora sür

***************************************************************************
Kişi arvadına deyir:
-Eşşəyi sataq oğlana toy edək.
Özünü yuxuluğa vuran oğlan bunu eşidir.
Bundan sonra oğlan tez-tez anasına:
-Atama de ki, eşşəkdən danışsın.– deyir.

*****************************************************************************
Şəki bazarında qəssablar: “Qoç əti!”, “Qoyun əti!”, “Quzu əti!”-deye haray salmışdılar. Abdulcabbar ət almaq fikri olmasa da, qəssabların birinden soruşur: -əmioğlu, ət erkək qoyundu, yoxsa dişi? Qəssab müştəri taptığını görüb sevincək: – Dədəm, erkəkdir, deyir. -E, məni xam hesab eləme, bilmirəm ki, sənin dədən erkəkdir?! Mən qoyunun ətini soruşuram.

****************************************************************************
Bir Şəkili bərk yorulduğu üçün yer tapıb yatmaq fikrinə düşür. Görür ki, növbətçinin qonşuluğundakı otaq boşdur. Keçib divanda uzanır. Rahat olsun diyə, ayaqlarını dik qaldırıb divara söykəyir və beləcə də yuxuya gedir. Bir azdan kimse otağa girib onu həmin vəziyyətdə xor-xor yatan görur. Cəld oyadıb deyir: -A kişi, sən nə edirsən? Özü də bu vəziyətdə yatışa nə ad vermek olar? Şekili yarıyuxulu halda cavab verir: – Badımcanı…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: